Vị trí hiện tại hoạt hình 《Baby Boss: Reincarnation of the Business World Season 3》

Baby Boss: Reincarnation of the Business World Season 3

Loại hình:Hoạt hình Âu Mỹ hoạt  Châu Âu  Châu Mỹ  2020 

Dóng vai chính:JP  Karliak  Pierce Gagnon  David   

Giám đốc:Dan  Forgione  Matt  Whitlock  Pete  Jacobs 

Người chơi 1

Tóm tắt

"Em bé xấu nhất thế giới" liên tục khóc khiến cuộc sống của cả xóm khốn đốn. Có cách nào để đội thực địa của Boss Baby xoay chuyển tình thế không?

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022