Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《The Swordsman Season 3》

The Swordsman Season 3

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2016 

Dóng vai chính:Guo Degang  Feng Xiaogang  Song Dan 

Giám đốc:Thông tin chi tiết 

Tóm tắt

Mùa thứ ba của "Swordsman" sẽ trở lại trên Dragon TV vào năm 2016, mang đến một bữa tiệc hài hoàn toàn mới! Sự kết hợp mới của "Gang Gang Dan" bao gồm Guo Degang, Feng Xiaogang và Song Dandan chắc chắn sẽ quét sạch "đòn bẩy" Spark, mở chế độ mới của Xiaoao.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022