Vị trí hiện tại hoạt hình 《Aura: Tấn công vào đền thờ》

Aura: Tấn công vào đền thờ

Loại hình:Hoạt hình trong nước hoạt  đất liền  2015 

Dóng vai chính:Zhang Anqi  Zhang Qi  Li Zhengxiang 

Giám đốc:Zhong Zhixing 

Người chơi 1

Tóm tắt

Nhân vật chính Donghuang Taiyi (do Li Zhengxiang lồng tiếng) là người canh giữ ngôi cổ tự, khi ngôi đền cổ bị xâm chiếm, anh được lệnh chạy trốn đến ngôi sao Aura cùng với "Thiên Đạo Vô Kỵ" "Thiên hạ vô địch" Landing (Trương An Kỳ lồng tiếng) Tai Er (Zhang Qi lồng tiếng) dần dần thích nghi với cuộc sống của ngôi sao Aura và quen được một số người bạn. Họ phát hiện ra âm mưu của thế lực đen tối và ra sức bảo vệ Aura. Kéo theo Xing, trong quá trình này, Tai Er cũng bắt đầu phục hồi trí nhớ và gánh vác nhiệm vụ gian khổ ở Đền phục hồi ...

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022