Vị trí hiện tại hoạt hình 《Anima Yell!》

Anima Yell!

Loại hình:phim hoạt hình  Nhật Bản  2018 

Dóng vai chính:Ozaki Yuka  Yamada Yuina  Izawa Mik 

Giám đốc:Sato Masako 

Người chơi 1

Tóm tắt

Hatoya Koba hữu ích đã tìm hiểu về các hoạt động cổ vũ khi anh ấy chuẩn bị tốt nghiệp trung học cơ sở và bị thu hút bởi nó. Ở trường trung học, anh ấy đã thành lập câu lạc bộ hoạt náo cùng với Hijie Arima, người có kinh nghiệm trong các hoạt động cổ vũ và Yuki Saruto, một bạn thuở nhỏ. Hoạt động cổ vũ tích cực, lạc quan và chăm chỉ của họ cũng có thể nâng cao tinh thần của người khác trong ngày hôm nay! !

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022