Vị trí hiện tại hoạt hình 《Tốc độ Otaku Re: RIDE》

Tốc độ Otaku Re: RIDE

Loại hình:phim hoạt hình  Nhật Bản  2014 

Dóng vai chính:Yamashita Daiki  Tokai Kosuke  Fuku 

Giám đốc:Osamu Nabeshima 

Người chơi 1

Tóm tắt

Số đầu tiên của テ レ ビ ア ニ メ に 新 計 カ ッ ト を え được biên tập lại "Weak Insect Re: RIDE" sẽ được phát hành vào ngày 19 tháng 9 cùng năm trong thời gian 2 tuần.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022