Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Người mẹ đáng kinh ngạc phần 1》

Người mẹ đáng kinh ngạc phần 1

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2017 

Dóng vai chính:Ye Yiqian  He Jie  Zheng Xiyi  Jian 

Giám đốc:Fan Xiaohan  Pan Xichen 

Tóm tắt

Tencent Video "The Incredible Mother" là một chương trình tạp kỹ trực tuyến thuần túy được sản xuất bởi Zhejiang Lesong Culture Media Co., Ltd. Trong chương trình, sáu nhóm bà mẹ với danh tính, nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau sẽ dẫn dắt những đứa con dễ thương của họ đến sống cùng nhau trong một trại trưởng thành đáng kinh ngạc, chấp nhận những thử thách kỳ diệu khác nhau, mang đến những quan niệm nuôi dạy con cái khác nhau và cuối cùng phát triển thành những bà mẹ đáng kinh ngạc. Chương trình được công chiếu trên Tencent Video vào ngày 24 tháng 9 năm 2017.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022