Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Tucao Tucao Conference Season 5》

Tucao Tucao Conference Season 5

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2021 

Dóng vai chính:Wang Jianguo  Zhang Boyang  Cheng L 

Giám đốc:Xiao Hong  Wei You  Wang Ke 

Tóm tắt

Mỗi vấn đề đều mời các nhà biên kịch cốt lõi ở hậu trường và các khách mời bất ngờ đại diện cho các góc nhìn khác. Sau khi ghi hình xong, hãy ngồi trong vòng tròn để bắt đầu một cuộc trò chuyện sôi nổi, khiếu nại về vấn đề này của "Hội nghị Tucao", trò chuyện về các cuộc thi và trò chuyện, và truyền cảm hứng cho nhiều sự thật hơn. Các cuộc thảo luận và đầu ra quan điểm sâu sắc tiết lộ những câu chuyện thú vị và khám phá hài hước trong quá trình ghi lại tập này.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022