Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Lễ kỷ niệm năm niêm phong hộp năm Yiwei của Hội Deyun 2016》

Lễ kỷ niệm năm niêm phong hộp năm Yiwei của Hội Deyun 2016

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2016 

Dóng vai chính:Guo Degang  Yu Qian  Yue Yunpeng  S 

Giám đốc:không xác định 

Người chơi 1

Tóm tắt

01 "Hát mở đầu" All Deyun Club 02 "Golden Years" Zhang Helun Lang Heyan 03 "Hát kịch" Guo Degang Yu Qian Sun Yue 04 "Nói và học cách làm béo" Zhang Yunlei Yan Yunda Meng Hetang Liu Zhe 05 "Master và Cha và con học việc "Guo Qilin Yu Qian Yan Hexiang 06" Quankou Express "Zhang Hejun, Shi Aidong, Wang Shaoli, Xu Guang, Li Yuntian Yue 11" Two Heroes of the Dust "Guo Degang Yu Qian Gaofeng

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022