Vị trí hiện tại Tài liệu 《Son of Sam: Dark Abyss》

Son of Sam: Dark Abyss

Loại hình:ghi lại Tài liệu  Châu Âu  Châu Mỹ  2021 

Dóng vai chính:không xác định 

Giám đốc:không xác định 

Người chơi 1

Tóm tắt

Phóng viên Mori Terry đã dành cả cuộc đời để điều tra những vụ giết hại Con Sam, và anh tin chắc rằng những vụ giết người này có liên quan đến giáo phái Satan

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022