Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Make Life Beautiful Season 2》

Make Life Beautiful Season 2

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2021 

Dóng vai chính:Cecilia Cheung  Wu Xuanyi  Shen Men 

Giám đốc:Thông tin chi tiết 

Tóm tắt

"Make Life Beautiful" là một chương trình thực tế quan sát cuộc sống. Mùa thứ hai tập trung vào những phụ nữ độc thân ở mọi lứa tuổi. Bằng cách trình bày nhiều cuộc sống và công việc thực tế, độc lập và đa dạng của họ, nó cho thấy sự hiểu biết của phụ nữ hiện đại về sự đa dạng của cuộc sống. thái độ và biểu hiện.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022