Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Ưu đãi ấm lòng Phiên bản mùa 3 Plus》

Ưu đãi ấm lòng Phiên bản mùa 3 Plus

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2021 

Dóng vai chính:Meng Fei  Zhang Chunye  Hu Haiquan  

Giám đốc:không xác định 

Tóm tắt

Mùa thứ ba của "Lời đề nghị ấm lòng" là một chương trình thực tế quan sát nơi làm việc. Chương trình tập trung vào nghề bác sĩ mới và ghi lại 40 ngày nghiên cứu thực tế đầy nhiệt huyết và đầy cảm hứng của một số sinh viên y khoa với ước mơ y khoa tại một bệnh viện đại học xuất sắc, cho thấy những câu chuyện trưởng thành của những sinh viên y khoa mà công chúng chưa biết đến. một góc nhìn mới., nhận được hai "lời đề nghị trái tim" cuối cùng thông qua cạnh tranh.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022