Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Lớp học lý luận trung học dành cho nữ mùa 2》

Lớp học lý luận trung học dành cho nữ mùa 2

Loại hình:Chương trình tạp kỹ Hàn Quốc  Nam Triều Tiên  2021 

Dóng vai chính:Park Ji-yoon  Jang Do-yeon  Jae  Ja 

Giám đốc:Zheng Zhongyuan 

Tóm tắt

Bộ phim gốc đầu tiên của TVING "Lớp học lý luận trung học dành cho nữ" sẽ trở lại trong mùa thứ hai và đã được xác nhận rằng nó sẽ được phát sóng vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, không có thay đổi nào về các thành viên.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022