Vị trí hiện tại Khoa học viễn tưởng 《Nezha: Sự tái sinh của Spirit Orb》

Nezha: Sự tái sinh của Spirit Orb

Loại hình:tưởng tượng Khoa học viễn  đất liền  2022 

Dóng vai chính:Yao Xingtong  Cheng Qimeng  An Hu   

Giám đốc:Zeng Chenxuan 

Người chơi 1

Tóm tắt

Vua Chu của nhà Thương bị con quỷ hồ ly Daji mê hoặc, khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn. Đệ tử của ông là Taiyi Zhenren đã hỗ trợ Hunlingzhu tái sinh trong Li Mansion và tái sinh thành người, tên là Nezha. Năm mười bảy tuổi, Nezha giận dữ chia tay cha khi thấy Li Jing bắt một con quỷ, mẹ anh, bà Yin, chết bất đắc kỳ tử dưới bàn tay của con quỷ, điều này khiến anh tuyệt vọng. Nezha đã hy sinh bản thân để cứu người dân Chentangguan.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022