Vị trí hiện tại Nhật Bản 《người giám hộ của sự cạnh tranh》

người giám hộ của sự cạnh tranh

Loại hình:Bộ phim truyền hình Nhật Bản  Nhật Bản  2022 

Dóng vai chính:Kentaro Sakaguchi  Apricot  Eiko Ko 

Giám đốc:Aizawa Hideyuki  Moriwaki Chiyan 

Người chơi 1

Tóm tắt

Mô tả việc trấn áp các hành vi vi phạm liên quan đến Luật Chống độc quyền như người gác cổng của cạnh tranh thu hút sự chú ý nhằm bảo vệ cạnh tranh tự do và bình đẳng trong các hoạt động kinh tế, đồng thời vạch trần những sự thật tiềm ẩn của các công ty vô đạo đức như gian lận thầu, độc quyền, v.v. câu chuyện.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022